Wie werkt er in de praktijk

Edith Hazebroek

Met veel plezier werk ik sinds 2003 in Rotterdam Kralingen. Vanuit mijn hobby (toneelspelen en zingen) ben ik logopedie gaan studeren en heb de laatste jaren naast mijn praktijk ook lesgegeven in stemtraining aan diverse theateropleidingen. Ook de taalontwikkeling bij kinderen blijft mij boeien en daar werk ik dan ook graag mee.

Opleiding    logopedie
Logopedist sinds    1997
Specialisme    stem/taal
Wekelijkse aanwezigheid    maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

 

Sinds 2012 ben ik gevestigd in het Gezondheidscentrum Levinas waar ik met veel plezier samenwerk met andere disciplines. Huisartsen, apotheek, fysiotherapie, dietisten e.a. zijn nu in één mooi groot gezondheidscentrum samen.

Samenwerking vind ik heel belangrijk. Ouders worden betrokken bij de behandelingen, zodat er thuis goed en regelmatig kan worden geoefend waardoor de taalachterstand of het articulatieprobleem bij hun kind zo snel mogelijk verholpen is.

Vanaf 2013 ben ik ParkinsonNet logopediste. Patiënten met de Ziekte van Parkinson kunnen naar mij toekomen, maar uiteraard kom ik aan huis wanneer dit niet anders kan.

Mijn specialismen: stem – spraak-/taalproblemen (ook bij meertaligheid) – adem (ook bij bijv. COPD / astma) – afwijkende mondgewoonten (slikken, articulatie, duimen e.d., volgens OMFT) –  Parkinson.